Arena Energi är en kostnadsfri webbkonferens med energifrågorna i fokus. Här medverkar stora delar av branschen för att presentera de mest aktuella frågorna. Företrädare för riksdag och regering medverkar för att ge sin bild av de energipolitiska frågorna.  

Anmälan sker här!

Med ett år kvar till ordinarie riksdagsval vill Energiföretagen och branschen sätta fokus på de energipolitiska frågorna och framtidsutmaningarna. Allt pekar mot en stark ökning av elektrifiering i samhället, samtidigt som Sverige ska vara fossilfritt 2045. Vem gör vad och kommer tiden att räcka till? 

Arena Energi följer Energiföretagens tidigare framgångsrika upplägg för Almedalsveckan. Företag medverkar på plattformen med sitt eget seminarieprogram vilket ger såväl djup som bredd. Medverkande från branschen under Arena Energi är:  Ellevio, Eon, Fortum, Luleå Energi, Uniper, Vattenfall och Energiföretagen - som kommer att ta upp aktuella ämnen från vätgas och elmarknad till energipolitik.  

Det är kostnadsfritt att delta och alla seminarier är online. Notera att anmälan är giltig oavsett hur många seminarier du vill se, samma länk kommer att gälla för alla. Har du övriga frågor? Kontakta Efwa Nilsson eller Hannes Borg.

Anmälan sker här!

Program (öppet för ändringar och kompletteringar)

Dag 1 6 oktober
09.00-10.30

Ett år före valet - vad vill partierna i energipolitiken?

10.30-11.30

Hur skapar vi förutsättningar för elektrifieringen?
– regionalt perspektiv på en nationell fråga (E.ON)

11.30-12.30

Konkurrenskraft utan utsläpp – hur når vi dit? (Uniper)

12.30-13.00

Lunchpaus

13.00-14.00

What is the formula to enable the energy transition and societal acceptance at the same time – an international comparison of different countries´ roadmaps. (Ellevio)

14.00-14.30  FIKAMINGEL Mentifråga till publiken. 
14.30-15.00 Åsa möter energiministern
15.00-16.00 Energipolitiken inför valet 2022 (Energiföretagen)
   
Dag 2 7 oktober
09.00-10.00 Möter dagens elmarknad morgondagens behov? (Fortum)
10.00-11.00 Vattenkraftsparadoxen - betydelsen ökar men produktionen minskar – hur går det ihop? (Fortum)
11.00-12.00 Världen blickar mot Norrbotten! (Luleå Energi)
12.00-12.30 Lunchpaus
12.30-13.30 Vätgasens roll i energisystemet? (Energiföretagen)
13.30-14.30 Hur ska samhällskontraktet se ut för Sveriges tredje stora elektrifieringsvåg? (Ellevio)
14.30-15.00 Fikamingel Mentifrågor
15.00-16.00 Planeringsmål 2045 – är den fria elmarknaden förlorad? (Vattenfall)
16.00-16.30 Summering Arena Energi (Energiföretagen)

Almedalen 2021 Vi sätter ljuset på energipolitiken!

Energiföretagen deltog som som alltid under Almedalsveckan, om än på ett ovanligt sätt. I år intervjuade vi partiernas energitalespersoner, en och en på deras dag, för att höra om deras prioriteringar i energipolitiken. Du kan lyssna på alla intervjuerna här!

Här hittar du sändningarna