Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elhandlarcentrisk slutkundsmarknad

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Som ett led i att stärka konsumentens ställning på elmarknaden har Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät fått i uppdrag att ta fram förslag på hur en elhandlarcentrisk marknadsmodell kan utformas respektive utforma ett IT-system för centraliserad informationshantering.

En gemensam slutkundsmarknad för el har under flera år stått högt på agendan för det nordiska energipolitiska samarbetet. De nordiska energiministrarna har vid ett antal tillfällen i kommunikéer från ministermöten framhållit att en elhandlarcentrisk nordisk slutkundsmarknad är en naturlig fortsättning på den gemensamma råkraftsmarknaden. Det skulle stärka konsumenternas ställning genom att skapa en mer välfungerande marknad och förbättra konkurrensvillkor för olika typer av aktörer.

Arbetet på nordisk nivå har resulterat i nationella implementeringsplaner av en central informationshanteringsmodell som stödjer en elhandlarcentrisk marknadsmodell. I Sverige har Energimarknadsinspektionen och Svenska kraftnät fått i uppdrag att ta fram förslag gällande utformning av en  elhandlarcentrisk marknadsmodell samt ett IT-system för central informationshantering. Svenska kraftnät har uppskattat att systemet kan vara på plats under fjärde kvartalet 2020.  

Fördjupad information för dig som medlem

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se