Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Värmemarknaden

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Här har vi samlat information om värmemarknadsfrågor.

I grund och botten handlar värmemarknaden om att ett företag (fjärrvärmeleveratör eller någon annan) har en uppvärmningslösning som man försöker sälja till kunder med uppvärmningsbehov. Lagen föreskriver att fjärrvärmeföretag, oavsett om de är kommunala eller privata, ska agera affärsmässigt.

Det finns ingen reglering som tvingar kundena att välja något uppvärmningsslag före ett annat. Kunden är fri att välja så länge man håller sig inom de lokala bestämmelserna om utsläpp och buller.

I de allra flesta fall är fjärrvärmeleverantören dominerande på sin lokala värmemarknad. Med dominans följer att man har ansvar för sin, kundernas och till och med konkurrenternas situation på värmemarknaden. Om man är stor och stark måste man med andra ord också vara snäll.

Den lagstiftning som finns idag kallas Fjärrvärmelagen. I lagen finns både kundens rättigheter och skyldigheter reglerade. Utöver det har branschen självt tagit fram ett kvalitetssäkringssystem för kundrelationer kallat Reko fjärrvärme. Reko syftar till att stärka kundens ställning och ge kunden information på ett tydligt och för kunden bra sätt.

Värmeräknaren

Värmeräknaren  är ett verktyg för medlemsföretagen, som kan användas i prisdiskussioner med kunderna. Räknaren bygger på aktuell statistik och gör beräkningar för lokala jämförelser mellan olika uppvärmningsformer.

Värmeräknaren är en windowsapplikation som laddas ner till datorn. Räknaren beräknar kostnaden för uppvärmning i småhus och flerbostadshus med alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft/vatten-värmepump och pelletspanna

I Värmeräknaren är det också möjligt att göra egna beräkningar och ta ut och spara rapporter. Beräkningsmodellen har tagits fram av Profu och intresset för att få ut värden för sin egen ort har varit stort ända sedan modellen presenterades första gången.

Uppdatering av data

När det finns nya grunddata tillgängliga uppdateras modellen.

Här hittar du som är medlem Värmeräknaren.

Affärsutveckling för ökad konkurrenskraft

Kontinuerlig affärsutveckling är viktigt för att upprätthålla en konkurrenskraftig företagsverksamhet. Behovet av affärsutveckling brukar bli särskilt tydligt i perioder då förutsättningarna för verksamheten förändras påtagligt.
Läs mer om affärsutveckling för fjärrvärmebranschen här.

Prissättningsprinciper

Fjärrvärmepriset sätts utifrån de lokala förutsättningarna. Det finns två olika grundläggande prissättningsfilosofier alternativprissättning och kostnadsbaseradprissättning.

Här kan du läsa mer om prissättningsprinciperna.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter. Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Läs mer om de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme.

Kontakta mig om du vill veta mer

Patrik Holmström

Ansvarig marknad värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: patrik.holmstrom@energiforetagen.se