Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Värmemarknaden - fjärrvärme

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Omkring en fjärdedel av Sveriges energianvändning går till uppvärmning. De vanligaste sätten att värma byggnader är med fjärrvärme, elvärme, värmepumpar eller biobränslepannor, alla är de en del av värmemarknaden. Värmemarknaden omfattar ungefär 100 terrawattimmar, TWh, och omsätter omkring 100 miljarder per år. Fjärrvärme står för hälften av värmeleveranserna i Sverige.

En förutsättning för att det ska finnas en värmemarknad är att ett företag (fjärrvärmeleveratör eller någon annan) har en uppvärmningslösning att erbjuda kunder med uppvärmningsbehov.

Det finns ingen reglering som tvingar kunderna att välja något uppvärmningsslag före ett annat. Kunden är fri att välja så länge man håller sig inom de lokala bestämmelserna om utsläpp och buller. Många väljer fjärrvärme.

I de allra flesta fall är fjärrvärmeleverantören dominerande på sin lokala värmemarknad. Med dominans följer att man har ansvar för sin, kundernas och till och med konkurrenternas situation på värmemarknaden. Om man är stor och stark måste man med andra ord också vara snäll.

För fjärrvärmeföretag föreskriver lagen att de, oavsett om de är kommunala eller privata, ska agera affärsmässigt. Den lagstiftning som reglerar fjärrvärmen kallas fjärrvärmelagen. Där finns både kundens rättigheter och skyldigheter reglerade.

Utöver fjärrvärmelagen har branschen tagit fram ett eget kvalitetssäkringssystem för kundrelationer, kallat Reko fjärrvärme. Reko syftar till att stärka kundens ställning och ge kunden information på ett tydligt och för kunden bra sätt.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter. Villkoren för näringsidkare är framförhandlade och överenskomna med centrala intresseorganisationer inom bostads- och fastighetssektorn, nämligen Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbundet, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och SABO. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket.

Läs mer om de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärme.

Värmeräknaren

Värmeräknaren  är ett verktyg för medlemsföretagen, som kan användas i prisdiskussioner med kunderna. Räknaren bygger på aktuell statistik och gör beräkningar för lokala jämförelser mellan olika uppvärmningsformer.

Värmeräknaren är en windowsapplikation som laddas ner till datorn. Räknaren beräknar kostnaden för uppvärmning i småhus och flerbostadshus med alternativen fjärrvärme, bergvärmepump, luft/vatten-värmepump och pelletspanna

I Värmeräknaren är det också möjligt att göra egna beräkningar och ta ut och spara rapporter. Beräkningsmodellen har tagits fram av Profu och intresset för att få ut värden för sin egen ort har varit stort ända sedan modellen presenterades första gången.

Uppdatering av data

När det finns nya grunddata tillgängliga uppdateras modellen.

Här hittar du som är medlem Värmeräknaren.

Affärsutveckling för strategisk uthållighet

Kontinuerlig affärsutveckling är viktigt för att upprätthålla en konkurrenskraftig företagsverksamhet. Behovet av affärsutveckling brukar bli särskilt tydligt i perioder då förutsättningarna för verksamheten förändras påtagligt.
Läs mer om affärsutveckling för fjärrvärmebranschen här.

Kontakta mig om du vill veta mer

Patrik Holmström

Ansvarig marknad värme och kyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: patrik.holmstrom@energiforetagen.se