Rubrik och ingress till innehållet på sidan

6 Allmänna avtalsvillkor med tillhörande råd

Huvudinnehåll

ALLMA, NÄT 2012

Energiföretagen Sverige har utarbetat föreliggande allmänna avtalsvillkor som stöd för medlemsföretagen vid upprättande av skriftligt avtal om nätanslutning och överföring av el. Avtalsvillkoren finns i tre versioner:

Brev från nätägare till kund med anledning av anvisningsplikten

Informationsbrev från elnätsföretaget att skicka till dem som saknar avtal med en elleverantör.
Läs brevet här.