Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.10.1 Anslutning av infrastruktur för laddning av elbilar

Huvudinnehåll

Vid planering av anslutning av laddinfrastruktur för elfordon så är ofta en tidig kontakt med elnätsföretaget värdefull. Beroende på anläggningens utformning kan det vara så att elnätsföretaget behöver utföra förstärkningsarbeten i sitt elnät för att kunna ansluta den nya anläggningen. Faktorer så som antalet fordon som samtidigt ska laddas eller vilken typ av laddning som avses är alla viktiga faktorer.

Laddning kan genomföras på ett antal olika vis exempelvis laddning med kabel, trådlös laddning och laddning under färd. Den vanligaste typen av laddning är laddning med kabel i hem eller på arbetsplats. När inget annat anges är det laddning med kabel som avses. Gemensamt är att samtliga teknologier bygger på att man ansluter fordonet till en elektrisk källa för att ladda batterierna. Laddningsstationerna ansluts till elnätet, eller en befintlig elinstallation, och matas således med växelström (AC). Ett batteri ska laddas med likström (DC) och därför måste strömmen först likriktas innan batteriet kan laddas. Vid laddning med växelström används en inbyggd likriktare i elfordonet, en så kallad On Board Charger (OBC), som likriktar spänning och ström. För att styra och övervaka laddningen kan en dedikerad styrutrustning användas (EVSE). Vid laddning av större effekter kan likriktaren på grund av storlek och pris sättas vid laddningsstationen och fordonet laddas direkt med likström (se vidare snabbladdning). Batteriet övervakas av ett övervakningssystem i fordonet, ett så kallat Battery Management System (BMS).

Laddning kan gå till på ett antal olika vis:

-      Normalladdning eller vardagsladdning som avser laddning i hemmet med ett 10/16 säkring (mode 3 typ 2).

-      Halvsnabb laddning 3,7- 50kW (mode 3 typ 2).

-      Snabbladdning där laddeffekten överstiger 50kW (mode 3 typ 2).

-      Tillfällig laddning, laddning som genomförs med ett vanligt vägguttag försett med jordfelsbrytare säkrat 6-8A (mode 2).

Sedan maj 2013 rekommenderar branschen att "mode 3 typ 2" används för alla publika laddstationer.

Generellt sett så är ett lokalt elnät vars huvudsakliga användningsområde är att ladda bilar inte ett koncessionspliktigt sådant. Detta betyder att man inte behöver några speciella tillstånd för att exempelvis bygga laddstolpar på en parkering utöver att anpassa den abonnerade effekten. Om osäkerhet råder kring detta så kontakta Energimarknadsinspektionen som kan lämna ett skriftligt bindande besked om nätet är ett Icke Koncessionspliktigt Nät (IKN) eller ej.