Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.4 Anslutning av nya kundanläggningar till elnätet

Huvudinnehåll

En kund som vill bli ansluten till elnätet, så enkelt och snabbt som möjligt, måste först tänka på några saker. Dessa sakfrågor finns listade i Energiföretagen Sveriges informationshandlingar som beskriver anslutning av nya kundanläggningar.

Då förutsättningarna är olika beroende av storleken på den anslutande anläggningen finns det två olika informationshandlingar; en för kunder med max säkring 63 Ampere och en annan för kunder som behöver elanslutning inom intervallet 80-1500 Ampere. Elinstallatörer eller kunder kan efterfråga dessa broschyrer hos elnätsföretaget där anslutningen skall ske.

Elnätsföretaget kan beställa originalhandlingen hos Energiföretagen Sveriges förlag och de kan även förses med elnätsföretaget egna logotype för egen upptryckning i önskad upplaga.

Här kan du beställa "För dig som behöver elanslutning".
Här kan du beställa "För dig som behöver el i din fastighet".

Du kan se broschyrerna i sin helhet via länkarna nedan.