Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1.2 IBH 14, Anslutning av kundanläggningar 1-36 KV till elnätet

Huvudinnehåll

En grundläggande del av en elektrisk anläggning utgörs av den del där anläggningen ansluts till elnätsföretagets nät och där mätning sker. Servisens och mätsystemets utförande samt rutiner för anmälan och besiktning är viktiga faktorer för rationell och säker anslutning av kundanläggningen och för mätning av överförd el.

Denna handling, IBH 14, gäller för anslutning av nya högspänningsanläggningar (>1-36 kV) samt
ändring av befintliga.

IBH-14 är den fjärde versionen av installations-bestämmelser för högspänningsanläggningar.
Svenska Elverksföreningen presenterade den första versionen 1979 (IBH 79).

Revisionen är föranledd av utgivningar av nya föreskrifter och nya svenska standarder för
elanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC. SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 (dessa ersätter den upphävda SS 421 01 01).

Här kan du ladda ner IBH 14 som pdf-fil.