Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.1.2 Innebörden av kollektivmätning för lägenhetsinnehavare

Huvudinnehåll

  • Fördelningsmätningen inom fastigheten är oreglerad, ingen kontroll att mätningen är korrekt utförd eller att elmätare fungerar.
  • Lägenhetsinnehavare mister valfriheten och tillgången till den fria elmarknaden.
  • Oklart hur påverkan blir på konsumentskyddet för enskild lägenhetsinnehavare.
  • Lägenhetsinnehavare skall vända sig till fastighetsägaren med frågor rörande el, inte till elnätsföretaget.