Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.1.1 Innebörden av fördelningsmätning för elnätsföretag

Huvudinnehåll

  • Enbart en kund mot elmarknaden
  • Ansvarar enbart för huvudmätare som skall följa föreskrift från SWEDAC. Mätning, avräkning, rapportering skall följa föreskrift från EMI, men enbart för huvudmätaren.
  • Endst en avbrottsersättning för fastigheten vid ett eventuellt elavbrott som berättigar till avbrottsersättning.
  • Kostnader för demontering av nyligen uppsatta fjärravlästa elmätare.
  • Kostnader för demontering av nyligen uppsatta fjärravlästa elmätare.