Rubrik och ingress till innehållet på sidan

5.2.5 Övergångsbestämmelser

Huvudinnehåll

För vissa typer av elnät som den 1 juni 2007 användes utan stöd av nätkoncession får överföringen även därefter ske utan koncession även i det fall överföringen av el sker för annans räkning. Dessa är elnät inom kolonistugeområden, inom hotell-, konferens- och skidanläggningar och till flerfamiljshus, samt i vissa fall även beträffande jordbruksfastighet.