Rubrik och ingress till innehållet på sidan

3.1 Dokumentation

Huvudinnehåll

Anläggningens innehavare skall upprätta översiktsschema som visar huvudledningar samt centralernas beteckningar och placering. Vid ändring av anläggningen skall schemat revideras.

Enligt SS 436 40 00 (del 514.5.1) skall ritningar, scheman eller tabeller finnas, i enlighet med SS-EN 61346-1 och
SS-EN 61082-serien. Dokumentation skall särskilt visa:

  • art och uppbyggnad av kretsar (matningspunkter, antal ledare, ledararea och kabeltyp)
  • uppgifter som är nödvändiga för att identifiera apparater för brytning eller frånsklijning samt om deras placering

I enklare elinstallationer kan information ges i en förteckning.