Rubrik och ingress till innehållet på sidan

3.2 Märkning

Huvudinnehåll

Märkning och dokumentation av anläggningen krävs av elsäkerhetsskäl, för att kunna identifiera utförd installation samt för debiteringsändamål.

Följande regler skall tillämpas:

  • huvudledning, central och mätsystem skall förses med tydlig och hållbar märkning.
  • huvudledning märks vid den huvudsäkring från vilken ledningen utgår.
  • märkningen utförs entydigt så, att förväxlingar inte kan ske, till exempel genom byte av framstycken (luckor).
  • vid serviscentral med mer än en utgående huvudledning uppsätts schema, som visar centralen med utgående huvudledningar och anslutna centraler, allt orienterat i våningsplan. På schemat införs beteckningar som motsvarar märkningarna.
  • installatören ansvarar för att märkning på mätarplatsen med tillhörande mätarsäkring överensstämmer med tillhörande littera på anläggningens gruppcentral.

Exempel på märkning framgår av figurerna 1-6 nedan som är utförda enligt svensk standard, se även SEK handbok 419. Med elnätsföretaget kontrolleras vilket märkningssystem som används för identifieringen av installationen. Du kan även ladda hem en PDF-fil med exempel här.

Märkning av befintliga anläggningar

Vid utökning av befintlig elinstallation bör det tidigare tillämpade märkningssystemet användas såvida inte fullständig ommärkning är att föredra. Exempel och regler för märkningen enligt äldre system se bilder nedan.

Märkning av befintlig anläggning

Vid utökning av installation bör det tidigare tillämpade märkningssystemet tillämpas såvida inte fullständig ommärkning är att föredra.

Läs mer

Exempel på märkning

Exempel på märkning ges i figur 1 till 6 nedan.

Läs mer