Rubrik och ingress till innehållet på sidan

3.2.1 Märkning av befintlig anläggning

Huvudinnehåll

Vid utökning av installation bör det tidigare tillämpade märkningssystemet tillämpas såvida inte fullständig ommärkning är att föredra.

I det äldre märkningssystemet gäller följande rekommendationer:

 • För märkning används kombinationer av små och stora bokstäver samt siffror. För undvikande av förväxling bör följande bokstäver inte användas: G, g, I, i, l, M, m, O, o, Q, q, W, w, x, z, Å, å, Ä, ä samt Ö och ö.
 • L, X, Z reserveras för speciella anläggningar
 • Huvudledning märks med liten bokstav, till exempel a, b, c. Om antalet huvudledningar är så stort att disponibla bokstäver inte räcker, kombineras två lika bokstäver, aa, bb, cc.
 • Central märks med stor bokstav.
 • Vid två eller flera serviser för en fastighet märks anläggningen med löpande bokstavsbeteckningar, så att lika beteckningar undviks och så att det klart framgår till vilken servis varje huvudledning är ansluten.
 • För central som ansluts till huvudledning används samma beteckning som för den matande huvudledningen. Observera dock att ledningar märks med små bokstäver och centraler med stora.
 • Huvudledningar som utgår från central märks lika som centralen med tillägg av annan liten bokstav. Huvudledning, utgående från central märkt B, märks till exempel med Bd men inte Bb (två lika bokstäver tillämpas endast för ledningar).
 • Mätarsäkring, mätsystem samt första central efter mätsystem märks lika som den matande huvudledningen men med stor bokstav jämte en siffra, angivande ordningsföljden i huvudledningen, till exempel B1, B2 eller AB1.
 • I anläggning, där mätarsäkringen tillika servissäkring, (till exempel fasadmätarskåp) märks mätarsäkring, mätsystem och första central efter mätsystem med stor bokstav jämte siffra, till exempel. A1, B1.
 • Generellt gäller att central märks med samtliga bokstäver från föregående huvudcentral, eventuell siffra för mätsystem samt med bokstav från närmst föregående huvudledning.
 • Tillfällig elanläggning märks med Z. Tillfällig anläggning, ansluten till permanent anläggning, märks som permanent anläggning med tillägg av Z.
 • Brandlarmanläggning och luftskyddsanläggning märks med X respektive LX.
 • Ansluts sådana anläggningar till huvudledning avsedd för andra ändamål, märks de som huvudledning med tillägg av X respektive LX.