Rubrik och ingress till innehållet på sidan

3.4 Överspänningsskydd i kundanläggning

Huvudinnehåll

Enligt SS 436 40 00, kapitel 44, skall elmateriel i installationens anslutningspunkt vara utförda för att klara överspänningskategori IV vilket betyder att överspänningar från elnätet i anslutningspunkten ej får överstiga 6 kV.

Åska samt kopplingar i överliggande nät är de mest frekventa orsakerna till överspänningar i elnätet som elnätsföretaget har att beakta för att inte gränsvärdet i anslutningspunkten ska överskridas.

De statistiska beräkningar som Svensk Energi genomförde 2002 med modellnät (datorprogram) av de värsta tänkbara kopplingsfallen (kondensatorbatterier) visade att risken för att 6 kV:s gränsen i anslutningspunkten skulle överskridas var mycket liten. Skydd mot överspänning på grund av kopplingsöverspänningar i elnätet är i de allra flesta fall därför inte nödvändigt.

Beräkningarna visade också på att de flesta kopplingsöverspänningar är av storleksordningen några kV vilket innebär att ett grovskydd på 6 kV i anslutningspunkten inte har någon funktion Dessa överspänningar bör istället tas om hand av mellan- och finskydd i fastighetens egna installationer eller genom montage av potentialutjämningssystem med eget jordtag.

Om anslutningspunkten matas av ett kabelsystem i mark eller luftledning med isolerade ledare och med jordad metallisk skärm behövs ej heller skydd mot åsköverspänningar.

I de fall matande lågspänningsledning är en luftledning och där risken för åska i området är stor det vill säga mer än 25 åskdagar per år rekommenderas att elnätsföretagen installerar och bekostar överspänningsskydd i anslutningspunkten åtminstone i fastigheter med speciellt utsatt åskläge. Risken att spänningsgränsen överskrids är stor. I luftledningsnät i områden med låg åskintensitet
(< 25 åskdagar per år) krävs normalt inga överspänningsskydd i anslutningspunkten eftersom risken för ett överskridande är liten.