Rubrik och ingress till innehållet på sidan

3.6 Stationära reservkraftanläggningar, anvisningar för säker drift

Huvudinnehåll

Denna anvisning - Stationära reservkraftanläggningar - är avsedd att utgöra en anvisning för säker drift för en kundanläggning som har stationär reservkraft och för matande distributionsnät.

Fokus har lagts på drift-, person- och anläggningssäkerhet. Förutom normal reservdrift behandlas i anvisningen också provdrift och produktion av toppkraft direkt mot distributionsnätet samt avbrottsfri in- och urkoppling av reservkraft i en kundanläggning.

Här kan du ladda ner publikationen som pdf-fil.