Rubrik och ingress till innehållet på sidan

7. Kontroll av kundanläggningar

Huvudinnehåll

Vid en kontroll i samband med idrifttagning 16 - 63 A kan följande besiktningsprotokoll vara till stor hjälp för elnätsföretagets personal.

Protokollet kan antingen skrivas ut i sin helhet eller fyllas i på datorn.

Formuläret är interaktivt i den bemärkelsen att du kan klicka på en position och då ges en kort förklaring till korrekt utförande samt vilken som är den rådande standarden.

Vänligen ladda hem protokollet på egen hårddisk innan du börjar bearbeta formuläret.