Rubrik och ingress till innehållet på sidan

2.1 Mätning allmänt

Huvudinnehåll

Elnätsföretaget äger mätutrustningen och har ansvar för dess noggrannhet, drift och underhåll. Elnätsföretaget ansvarar också för insamling och rapportering av mätvärden samt beräkning och rapportering av andelstal. Elnätsföretaget kan låta ett annat företag (mätombud) sköta insamling och rapportering av mätvärden. Elnätsföretaget är dock alltid ansvarigt för verksamheten och kan reglera ombudets ansvar gentemot elnätsföretaget i avtal.

2.1.1 Arbete på äldre mätartavla/ i äldre mätarskåp

Vid arbete på mätartavla/i mätarskåp utförda enligt äldre utgåvor av standarden, där elkopplare är placerad före mätsystem, är det önskvärt att elinstallatören även installerar alternativt kopplar om så att elkopplare blir placerad efter mätsystem. Elkopplaren märks även ”Kunds strömbrytare”. Se även SS 430 01 10 utg 9 kap 4 Anm. Detta för att elnätsföretaget inte ska behöva felsöka utebliven mätning vid kunds frånkoppling av anläggningen. Elnätsföretaget kan även lättare frånkoppla kundens anläggning med produktion, vid mätarbyte.

2.1.2 Arbete på anläggning med längre avbrottstid än ett dygn

Vid arbete på anläggning som medför längre avbrottstid än ett dygn och där även mätsystemet blir frånkopplat, är det önskvärt att elinstallatören meddelar elnätsföretaget detta. Detta för att elnätsföretaget inte ska behöva felsöka utebliven mätning.

2.1.3 Direkt mätning

Mätanordningen för Elnätskunder med mätarsäkring (huvudsäkring) max 63 A skall vara utförd för direktmätning och avläsas. Efter 1 oktober 2012 har kunder med produkt som kräver timmätning rätt till timvis mätning kostnadsfritt. Elnätsföretaget levererar mätare med tillhörande kommunikationsutrustning medan övriga anordningar för mätarplatsen som krävs enligt SS 437 01 40 skall ingå i installationen.

2.1.4 Mätning med strömtransformator

Mätanordning för elnätskunder med större mätarsäkring (huvudsäkring) än 63 A skall var utförd för transformatormätning och timvis registrering och dygnsvis rapportering av förbrukningen. Elnätsföretaget tillhandahåller mätare,  strömtransformatorer och kortslutningsplintar. Utrustning monteras av elinstallatören i mätarskåp enligt SS 430 01 15.

2.1.5 Utrustning och tillhandahållande 

 Ett exempel på utrustning och vem som normalt tillhandahåller den ges i tabellen nedan.

Klicka på bilden för att öppna som pdf-fil.