Rubrik och ingress till innehållet på sidan

8 Olovlig kraftavledning

Huvudinnehåll

Olovlig kraftavledning, som i dagligt tal kallas för strömstöld, är ett brott som omfattar allt från fiffel med elmätare och mätarsäkringar till olovliga inkopplingar i syfte att förbruka elström utan att betala för denna.

Problemet med olovlig kraftavledning är - förutom den ekonomiska förlusten - att många ingrepp är direkt farliga ur person- och brandsäkerhetssynpunkt. Samtidigt är det en arbetsmiljöfråga för elnätsföretagets personal.