Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Handledning för Anslutning av elproduktion i elnätet

Publicerat av: Elin Lindman ·

Huvudinnehåll

Handledningen för Anslutning av elproduktion i elnätet är en elektronisk tjänst som består av tre delar vilka även kan ses som separata handböcker. Vilken del du ska använda beror på var produktionsanläggningen ska anslutas.

Användaren ska alltid kontrollera att den senaste utgåvan används och ange version och datum om hänvisningar görs till dokumentet. Det är alltid användarens skyldighet att kontrollera att de standarder och föreskrifter som hänvisas till är gilltiga och att inga nya utgåvor har utkommit.

Genom din licens har du alltid tillgång till de senaste versionerna. Du laddar ner handledningarna som pdf-filer genom att klicka på respektive rubrik eller bild.  

Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar - Mikro

Allt fler privatpersoner och lantbrukare producerar sin egen el i små anläggningar, så kallad mikroproduktion. Gemensamt för dessa anläggningar är att de ansluts inom kundens elanläggning men trots det måste nätägaren skaffa sig underlag för beslut om vilka förstärkningsåtgärder som krävs för att upprätthålla en fullgod service till samtliga nätkunder. Handledningen gäller för nyanslutning av alla typer av produktionsanläggningar med maxeffekten 43,5 kW till en 230/400 V konsumtionsanläggning på max 63 A.

Anslutning av mikroproduktion till konsumtionsanläggningar, Utgåva 2, augusti 2014

Anslutning av mindre produktionsanläggningar till elnätet - AMP

Handledningen gäller för nyanslutning av alla typer av produktionsanläggningar där den huvudsakliga inverkan av anslutningen begränsas till lokalnäten och inverkan på regionnätsnivå endast är marginell. Detta är den tredje versionen, tidigare utgåvor utkom 1999 och 2001. Omarbetningen beror på att det har utkommit flera nya föreskrifter och nya svensk standarder sedan senaste revisionen.

Anslutning av mindre produktionsanläggningar, Utgåva 4, november 2011.

Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet - ASP

Handledningen gäller för anslutningar av produktionsanläggningar med huvudsaklig inverkan på förhållandena i regionnätet. Förutom att vara ett hjälpmedel för elnätsföretaget vid bedömningen av åtgärder vid anslutningen av anläggningen till distributionsnätet är den en kravspecifikation för de skydd elnätsföretaget bör kräva för att systemet ska ha ett fullgott skydd vid fel i produktionsanläggningen eller i elnätet. Detta är en omfattande revidering av tidigare utgåva (Elforsk rapport 07:79, december 2006).


Anslutning av större produktionsanläggningar till elnätet, Utgåva 1, augusti 2011.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se