Rubrik och ingress till innehållet på sidan

RIDAS - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet

Publicerat av: Elin Lindman ·

Huvudinnehåll

Senast reviderade utgåva är RIDAS 2016, kapitel 1, 2 och 3. Ladda ner som pdf-fil.

Tillämpningsvägledningar för RIDAS 2016 kommer publiceras löpande. Länk till sida för att ladda ner utgivna Tillämpningsvägledningar RIDAS 2016.

Denna revidering är gjord framförallt för att harmonisera med förändrad lagstiftning. Lagstiftningen kommer att kompletteras med föreskrifter och vägledningar varför RIDAS kommer att genomgå fler revideringar inom de närmsta åren. RIDAS 2012 kvarstår under en övergångstid, beroende på när beslut fattas om berörda dammars dammsäkerhetsklass i enlighet med lagstiftningen. Ladda ner RIDAS 2012 som pdf-fil.

RIDAS 2012 Tillämpningsvägledningar

Till RIDAS riktlinjer finns tillämpningsvägledningar som stöd för hur man praktiskt ska arbeta med riktlinjerna. Tillämpningsvägledningar finns till avsnitten 3, 4, 5, 6, 7.2, 7.3, 7.4 och 8. Här kan du ladda ner pdf-filerna

Tillämpningsvägledning 7.3 Betongdammar har reviderats till att utgå från Eurokoder SS-EN 1990 - 1999.
Ladda ner som pdf-fil.

 I avsnitt 1.1 i SS-EN 1990 anges:
”Anm: För dimensionering av speciella byggnadsverk (till exempel kärnkraftverk, dammar med mera), kan andra regler och föreskrifter erfordras än de som anges i EN1990 till och med EN 1999.” I denna vägledning har därför sådana kompletteringar och förtydliganden införts som bedömts erforderliga för att börja tillämpa Eurokoder för dammbyggnader i Sverige.

Anpassningen av tillämpningsvägledningen till Eurokoder har beslutats ske i två steg. I steg 1, som avser denna revidering av vägledningen, görs minsta möjliga anpassning med fokus på tvärsnittsdimensionering av betongdammar. I det kommande steg 2 genomförs, om lämpligt, en fullständig tillämpning av Eurokoder, som även inkluderar stabilitetsberäkningar och där sannolikhetsbaserad dimensionering introduceras.

Denna revidering baseras på Energiforskrapport 2016:309 där de nu införda förändringarna förklaras närmare.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gun Åhrling-Rundström

Gun Åhrling-Rundström

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 12
E-post: gun.ahrling-rundstrom@energiforetagen.se