Rubrik och ingress till innehållet på sidan

RIDAS 2012 Huvuddokument

Publicerat av: Elin Lindman ·

Huvudinnehåll

RIDAS 2012 - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet. Reviderad 2011. Huvuddokument

Här kan du ladda ner RIDAS 2012 Huvuddokument som pdf-fil.

Här kan du ladda ner RIDAS 2012 Huvuddokument på engelska som pdf-fil.

Förord:

Dammsäkerhetsarbetet är under ständig utveckling. Flera utvecklingssteg har tagits under senare år, till exempel arbetet med riktlinjer för dimensionerande flöden kopplat till ett föränderligt klimat.

Under 1990-talet framkom behov av att ytterligare utveckla rekommendationer och vägledningar inom dammsäkerhetsområdet vilket medförde att Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, RIDAS, utkom 1997. Det var ett stort och omfattande arbete att utveckla
dessa riktlinjer.

Redan 1997 var branschen på det klara med att riktlinjerna skulle behöva revideras efter ett antal år. En första revidering genomfördes 2002 och därefter 2008 då det dessa år utkom nya utgåvor av RIDAS. Kontinuerligt har skett och fortsatt sker en utveckling av de
tillämpningsvägledningar som är knutna till RIDAS. RIDAS har också kommit att användas av dammägare utanför kraftindustrin.

Under 2010 startade ett arbete utifrån ställningstaganden i branschens arbetsgrupper, erfarenheter från pilotprojekt och från RIDAS systemrevisioner med en översyn av 2008 års utgåva med tillhörande tillämpningsvägledningar vars resultat nu föreligger.

Arbetet har bedrivits i projektform med styrning och medverkan från Svensk Energis Dammsäkerhetskommitté och flera dammsäkerhetsspecialister från medlemsföretagen och med projektledning från Svensk Energi.

Styrelsen för Svensk Energi har beslutat att anta dessa riktlinjer för tillämpning av berördamedlemsföretag med start under 2012.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gun Åhrling-Rundström

Gun Åhrling-Rundström

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 12
E-post: gun.ahrling-rundstrom@energiforetagen.se