Rubrik och ingress till innehållet på sidan

RIDAS 2016 Kapitel 1-3

Publicerat av: Elin Lindman ·

Huvudinnehåll

RIDAS 2016 - Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, kapitel 1-3. Utgiven juni 2016.

Här kan du ladda ner RIDAS 2016 Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, kapitel 1-3, (pdf 395 kB)

Förord:
Dammsäkerhetsarbetet utvecklas kontinuerligt liksom arbetet med att utveckla branschens riktlinjer och vägledningar för dammsäkerhet. För Energiföretagen Sverige är dammsäkerhetsfrågor mycket viktiga. Med sin verksamhet inom området vill Energiföretagen Sverige verka för en god dammsäkerhet i alla medlemsföretag.
Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet − RIDAS − utkom första gången 1997.

Bakgrunden var bland annat behov av att ytterligare utveckla de rekommendationer och vägledningar som fanns inom dammsäkerhetsområdet till gemensamma och mer heltäckande riktlinjer. Under 2002 kom en reviderad utgåva, RIDAS 2002, och därefter har reviderade utgåvor utgivits 2008 och 2012. RIDAS har också kommit att användas utanför medlemsföretagen.

Under 2015-2016 har delar av RIDAS reviderats bland annat med anledning av att särskilda regler om dammsäkerhet införts i Miljöbalken. Det är kapitel 1, 2 och 3 som omarbetats i denna utgåva, benämnd RIDAS 2016. Denna utgåva har inriktats på att revidera skrivningar och hänvisningar utgående från förändrad och tillkommande
lagstiftning inom dammsäkerhetsområdet.

Under 2016 kommer revideringen av övriga kapitel att fortsätta.

Styrelsen för Energiföretagen Sverige har beslutat att anta dessa riktlinjer för tillämpning av berörda företag med start under 2016.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gun Åhrling-Rundström

Gun Åhrling-Rundström

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 12
E-post: gun.ahrling-rundstrom@energiforetagen.se