Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR - för trygga elnät och säker leverans

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Ett pålitligt och säkert elnät är en viktig del av det energisystem som möjliggör hela vårt moderna samhälle. För att få fram bästa möjliga och samtidigt väl beprövad teknik, byggnadsmetoder och utrustning samarbetar energibranschens elnätsföretag och branschorganisationen sedan mer än 40 år inom EBR.

Energiföretagen Sverige äger och utvecklar det registrerade varumärket EBR, Elbyggnadsrationalisering, som borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av en eller flera delar av EBR-systemet.

EBR  är elnätsföretagens viktigaste verktyg för utveckling och utbildning. Genom bred samverkan på elnätssidan har hela branschen utarbetat branschstandarder för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Att arbeta tillsammans  är både samhällsekonomiskt lönsamt och lönsamt för företagen. Branschen beräknas spara enorma belopp  varje år genom att använda EBR. Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Arbetsmiljöverket är viktiga samverkanspartners.

  • Årligen genomförs omkring 600 EBR-utbildningar varav ca 150 i egen regi.
  • EBR-arbetet bedrivs inom tre huvudområden som involverar medlemsföretagen: Hälsa, miljö & säkerhet, Teknik samt Ekonomi. Utvecklingsarbetet sker i olika arbetsgrupper med branschens bästa experter och sakkunniga.
  • Löpande publiceras rapporter och anvisningar så som; ESA-Elsäkerhetsanvisningarna, EBR KLG1 Kostnadskatalogen lokalnät och EBR KJ 41 Kabelförläggning.
  • Inom ramen för EBR ägs och utvecklas även det registrerade varumärket ESA.
  • EBR-meddelande är direktkommunikationskanalen där vi via e-post når omkring 2000 nyckelpersoner i branschen med information om olycksfall, brister i materiel och uppdaterade säkerhetsanvisningar.
  • Vart fjärde år arrangeras EBR branschens största Metod- och maskinmässa som samlar omkring 2 000 besökare under en vecka. Där visas konstruktioner, utrustning och arbetsmetoder upp i praktiken. Nästa tillfälle är 2018 i Falun.