Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR - elnätsföretagens viktigaste verktyg

Publicerat av: Anna Lejestrand

Huvudinnehåll

Ett pålitligt och säkert elnät är en viktig del av det energisystem som möjliggör hela vårt moderna samhälle. För att få fram bästa möjliga och samtidigt väl beprövad teknik, byggnadsmetoder och utrustning samarbetar energibranschens elnätsföretag och branschorganisationen sedan mer än 40 år inom EBR.

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet.

Genom bred samverkan på elnätssidan har hela branschen utarbetat branschstandarder för att konstruera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige. Att arbeta tillsammans  är både samhällsekonomiskt lönsamt och lönsamt för företagen. Branschen beräknas spara enorma belopp  varje år genom att använda EBR. Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, och Arbetsmiljöverket är viktiga samverkanspartners.

EBR har som mål att vara elnätsföretagens viktigaste hjälpmedel för att bygga och underhålla elnät på ett rationellt och kostnadseffektivt vis.

  • EBR-arbetet bedrivs inom tre huvudområden som involverar medlemsföretagen: Hälsa, Miljö och Säkerhet, Teknik samt Ekonomi. Utvecklingsarbetet sker i olika arbetsgrupper med branschens bästa experter och sakkunniga.
  • Löpande publiceras rapporter och anvisningar så som; ESA-Elsäkerhetsanvisningarna, EBR KLG1 Kostnadskatalogen lokalnät och EBR KJ 41 Kabelförläggning.
  • Inom ramen för EBR ägs och utvecklas även registrerade varumärkena ESA och ESA Q.
  • EBR-meddelande är direktkommunikationskanalen där vi via e-post når omkring 2000 nyckelpersoner i branschen med information om olycksfall, brister i materiel och uppdaterade säkerhetsanvisningar.
  • E-tjänst EBR-e - Samtliga EBR-publikationer i elektroniskt format. Till skillnad från om du arbetar med tryckta EBR-handlingar kan du anpassa din hantering av EBR-projekt direkt till din verksamhet – något som underlättar ditt arbete väsentligt. Via inlagda länkar kan du snabbt ta dig vidare till annan information som är relevant för just det projekt du arbetar med.
  • Årligen genomförs omkring 600 EBR-utbildningar varav ca 150 i egen regi.
  • Vart fjärde år arrangeras dessutom branschens största utomhusmässa EBR Metod- och maskindagar som samlar omkring 2 000 besökare under en vecka. Där visas konstruktioner, utrustning och arbetsmetoder upp i praktiken. Nästa tillfälle är 2022 i Eskilstuna.

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

SÄKERHET I FOKUS Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

Alla ska komma hem välbehållna efter en arbetsdag. Det kan låta som en självklarhet, men fortfarande sker incidenter och olycksfall. Energiföretagen Sverige har ett brett utbud av utbildningar och förlagsprodukter inom elsäkerhet och arbetsmiljö. Allt arbete sker i nära samarbete med energibransch och myndigheter.

Säkerhet i fokus - utbildningar, konferenser och publikationer

LÄS MER OM EBR EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet. Ladda ner vår broschyr och lär dig mer!

Läs broschyren

EBR på YouTube

Christer Gruber, Per-Olov Engman och Peter Silverhjärta, sakkunniga EBR bjuder in till EBR Säkerhetsexpo
Christer Gruber, Per-Olov Engman och Peter Silverhjärta, sakkunniga EBR bjuder in till EBR Säkerhetsexpo Inför EBR HMS-utskottets möte 3 oktober träffade vi Ulf Melin, E.ON och dessutom ordförande i EBR HMS-utskott. Vi ställde frågor om elsäkerhet, säkerhet och arbetsmiljö i energibranschen. Birgitta Granström, driftingenjör Umeå Energi berättar om ett misstag som kunde kostat henne livet. "Dom flesta olyckorna sker på grund av den mänskliga faktorn.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se