Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR i yrkesutbildning

Huvudinnehåll

Du vet väl att vi tillhandahåller EBR-e kostnadsfritt för studenter och lärare, för ubildningar inriktade mot el, elkraft, elnät och energisystem?

Kostnadsfri information i utbildningssyfte

I vilka utbildningar är EBR lämpligt användas?

Vilka produkter finns tillgängliga?

Här hittar du material som är fritt att använda av lärare och elever i utbildningssyfte.

Läs mer om EBR hur branschen arbetar med EBR.

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet. Ladda ner vår broschyr och lär dig mer!

Läs broschyren