Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR i yrkesutbildning

Huvudinnehåll

Du vet väl att vi tillhandahåller EBR-e kostnadsfritt för studenter och lärare, för ubildningar inriktade mot el, elkraft, elnät och energisystem?

Kostnadsfri information i utbildningssyfte

I vilka utbildningar är EBR lämpligt användas?

Vilka produkter finns tillgängliga?

Här hittar du material som är fritt att använda av lärare och elever i utbildningssyfte.

Läs mer om EBR hur branschen arbetar med EBR.

LÄS MER OM EBR EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet. Ladda ner vår broschyr och lär dig mer!

Läs broschyren