Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR-meddelanden 2018

Huvudinnehåll

EBR-meddelande är en viktigt del av EBR:s kommunikationsarbete. Ett meddelande skickas ut vid utgivning av nya och reviderade publikationer eller om EBR vill informera om till exempel olycksfall och brister i materiel.

Här hittar du de senaste EBR-meddelandena. För äldre versioner leta i arkivet. Om du inte hittar det du söker, kontakta Jenny Åkerberg.

Vill du också ta del av viktig information i form av EBR-meddelanden via e-post? Klicka här och beställ EBR-meddelande!

År Nummer Titel
2018 17 EBR information och rekommendation gällande arbeten med elmätare inom elnätsbranschen

EBR rekommenderade kompetenskrav mätarmontör eldistribution
2018 16 Ny utbildning - ESA-17 Instruerad
2018 15 EBR-meddelande från HMS-Utskottet - Sena effekter av strömgenomgång
2018 14 Säkerhet nära elektriska ledningar
2018 13 Värderingsprotokoll 2018 i EBR-e, Jordningskonstruktioner 0,4 - 24 kV - K 25:18, Underhåll Luftledningsnät - AMS - PU 502:18, Beredning - PB 524:18 och Återställning av ytlager - PB 520:18
2018 12 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Cewe
2018 11 Märkning av anläggningsdelar och Byggmetoder vid ombyggnad av 12-24 kV luftledningar
2018 10 Skydd mot förväxlingsrisk – Spänningsvarnare
2018 9 Ändrad kravställning för kabelförläggning
2018 8 2018 års kostnadskataloger samt nyhet i EBR-e
2018 7 "Vi tar nya tag i EBR-arbetet"
2018 6 Handbok för arbete i utsatta
situationer - HMS 11:18
2018 5 Det är dags att kora Sveriges bästa distributionselektriker!
2018 4 ESA Instruerad person
2018 3 Krav, råd och rekommendationer vid stolpklättring - IN071:18
2018 2 EBR-meddelande från materielgruppen-
Information och rekommendation angående högeffektsäkringar för mellanspänning.
2018 1 Det är dags att kora Sveriges bästa distributionselektriker!
2017 15 In- och utlåning av personal som tillfällig resursförstärkning vid storstörningar på lågspännings- och mellanspänningsnätet

Inhyrningsavtal resurser Personal
2017 14 Höj kompetensen kring risker
2017 13 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Cewe
2017  12 EBR Materielgrupp informerar om 24 kV stödisolator med ledande toppnacke
 2017  11 EBR:s Materielgrupp informerar om haverier på lastfrånskiljare av typen ELA12
 2017  10 EBR:s Materielgrupp vidarebefordrar viktig information från ABB Kabeldon
 2017   9 Handbok kabelslangsförläggning - KJ 42:17
 2017   8 Handbok till kostnadskatalogerna - KLG 0:17
 2017   7 Informationsträff om EBR
 2017   6 Kvalitetskontroll av produkter för distributionsnät 0,4-145 kV - IN 070:17
 2017   5 EBR korar Sveriges bästa distributionselektriker i EBR-mästerskapen 2018
 2017   4 ESA Waterways - Hydropower Safety Directions - ESA Vattenvägar - Kraftverk på engelska
 2017   3  2017 års kostnadskataloger
 2017   2 EBR går före - Startar utbildning för att täcka förlusten av BB3, förläggning av kabel i schakt
 2017   1 Sakkunnig projektledare med inriktning elnät/EBR