Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR-mästerskapen

Huvudinnehåll

Det är dags att kora Sveriges bästa distributionselektriker!

I samband med mässan EBR Metod- och maskindagar 2018 arrangeras de svenska mästerskapen i yrkesskickligheten för distributionselektriker som avgörs efter prestation i sex olika grenar.

Tävlingen sker i syfte att sätta ljus på en yrkeskår som är hela Sveriges energihjältar – distributionselektrikerna.

Målgruppen är yrkesverksam distributionselektriker, med dokumenterad yrkesutbildning och ESA.

Mer information och anmälan hittar du här.

Tävlingsgrenar

  • Mätarbyte - I detta moment så ska mätare bytas i ett mätarblock. Det är även viktigt att ha koll på all adminstration och dokumentation av data.
  • Preparering av 24kV-kabel för skarvning - I detta moment så ska en kabel skalas och prepareras för skarvning med rätt mått, metod och precision.
  • Inkoppling av lågspänningskabel i kabelskåp - Att sätta list och koppla in kablar i kabelskåp är ett väldigt vanligt förekommande arbete inom elnätsverksamheten.
  • Nedtagning av nödställd i stolpe - En viktig kunskap är att kunna agera på rätt sätt om det värsta inträffar och vår arbetskamrat skadas i en stolpe. Visa branschen hur du som en bra kollega agerar för att hjälpa din kompis. (Ingen tidtagning, endast maxtid)
  • Stolpklättring - En tävlingsgren med lång tradition är att på snabbast sätt ta sig upp och ner i en trästolpe. Den här gången höjer vi säkerheten och svårigheten genom att ha ett hinder i stolpen.
  • Lindragning - Att spänna in linor i en luftledning är en vanlig förekommande arbetsuppgift. Det ska gå fort och vara en snygg reglering av linan.