Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Drift och underhåll

Huvudinnehåll

Visning av digitala system och tekniker för drift och underhåll.

Innehåll:

Hos oss kan du besöka Digpro, Trimble samt FirstZupport och titta på digitala system för att hantera och periodisering av förebyggande underhåll samt uppföljning av anmärkningar. Qclean, Ensymex och Industriarmaturer visar olika tekniker för att ta hand om olja i transformatorgropar.

Vattenfall visar hur man kan rengöra transformatorer på ett miljövänligt sätt och under drift. Vi har även med MSB så att ni kan prova på att använda Rakelapparater Även Svenska kraftnäts mobila kommunikations- och ledningscentral Molos finns i vår station.

Stationschefer:

Utställare: