Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Hälsa, Miljö och Säkerhet

Huvudinnehåll

På denna station ger vi en bred bild över de för branschen så viktiga begreppen Hälsa, Miljö och Säkerhet.

Innehåll:

Här är något av det vi kommer att presentera:

  • För elsäkerheten: lagar och föreskrifter, visa vikten av spänningsprovning, jordning och kontroll av utrustning samt skyddsutrustning vid AMS arbete.
  • Återvinning, hantering och förebyggande åtgärder oljehantering.
  • Utrustning för säkert arbete i stolpar och master.
  • Säker och trygg arbetsmiljö när vi arbetar i trafikmiljö och skog.
  • Kläder och personlig utrustning.
  • Skalskydd och larm för våra anläggningar.

Detta blir ett toppentillfälle att se det senaste gällande en trygg säker och långsiktig arbetsmiljö och miljö.

Stationschefer:

Pär Gustafsson
Skellefteå Kraft Elnät
Birgitta Granström
Umeå Energi Elnät AB

Utställare: