Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kabelförläggning

Huvudinnehåll

Visning av teknik vid förläggning av kabel i mark och vatten samt förberedande arbeten.

Innehåll:

Här visar vi olika tekniker för att förlägga kabel, slang & rör i olika markförhållanden genom plöjning, fräsning och styrdborrning samt trafikavstängningar som kan ingå i dessa arbetsmetoder.

Vi visar förläggning av kabel i skyddsrör genom tryckning av kabel i röret eller användande av delbara rör. Det kommer även att vissas olika alternativ för skydd av kabel vid förläggning i vattendrag.

Detta är ett tillfälle för dom som funderar på alternativa förläggningsmetoder istället för direktförläggning av kabel att få se metoderna i verkligheten.

Stationschefer:

Utställare: