Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Luftledningsteknik

Huvudinnehåll

Visning av tekniker, material och byggmetoder för luftledningar.

Innehåll:

Efter att det under ett antal år varit stort fokus på jordkabel finns nu även nya material och konstruktioner för luftledning. Här presenterar vi flera nya helhetskoncept för hur vi i framtiden kan bygga luftledningar - allt ifrån material, konstruktioner, arbetsmetoder och redskap till personlig skyddsutrustning.

Tillverkare och leverantörer kommer att visa hur man på ett effektivt sätt förnyar vårt luftledningsnät där luftledningar fortfarande är det mest kostnadseffektiva alternativet.

Stationschefer:

Utställare: