Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Nätstationer och belysning

Huvudinnehåll

Här presenteras vi senaste nytt inom nätstationer och vägbelysning.

Innehåll:

Nätstationer
Här får du se framtidens station där elnätet kommer att kunna självläka genom automatiska kopplingar. Samt ställverk som är förberedda för framtida fjärrstyrning, till- och frånslagsmagneter, motorer, felindikatorer med mera. Dessutom kommer du få se högeffektsäkringar för 12 kV och 24 kV, vilka uppfyller kraven enlighet med EBR:s rekommendation.

Vägbelysning
Vi visar ett brett sortiment av exteriörarmaturer med hög effektivitet, och Smart City-stolpar, för belysning, övervakning, Wi-Fi etcetera. Du får se fundament och stolpar i alternativa materiel och kabelskåp för mätning av gatubelysning. Utöver materiel, har vi med Skyliftar.

Stationschefer:

Fredrik Holmgren
Gävle Energi
Ingemar Carlsson
Borås Elnät AB

Utställare: