Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ny teknik

Huvudinnehåll

Demonstration av ny nätteknik för att möta kunders och myndigheters krav.

Innehåll:

Ny teknik vill visa upp redan till viss mån befintlig teknik och sådan som håller på att utvecklas för en ökad automation och underlätta kontroll av våra anläggningar.

Vi visar bland annat styrning av spänning och effekt för att kunna nyttja befintligt nät när förutsättningarna förändras. Felindikering , frånkoppling av nätdelar för att få ökad automation för självläkande nät. Mätinsamling, fellokalisering på friledning och ladd-infrastruktur, information om pågående DC-projekt, helikopterbesiktningar och Supraledare är andra områden som vi i fokuserar på.

Stationschefer:

Erika Cedstedt
Vattenfall Eldistribution
Peter Niklasson
E.ON Elnät

Utställare: