Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Bidra med fotografier från din energidag!

Huvudinnehåll

Bidra med foton som visar det dagliga arbetet i energibranschen.

Energiföretagen Sverige är våra medlemmars samlade röst. För att på bästa sätt visa er verksamhet vill vi använda bilder som speglar er vardag. Har du, eller kan du ta foton och ge oss tillgång att använda dom?

Du kan bidra med självtagna högupplösta digitala bilder, där du innehar upphovs- och användningsrätten. Bilder som skickas in ska vara i jpg och ha god upplösning. Bildfilens storlek bör vara minst 1,5 MB och max 10 MB (Minst 2000 pixlar på längsta bildsidan).

Vi söker foton som beskriver alla organisationsroller och verksamhetsområden. Företagsnamn i kläder, skyltar etcetera ger en extra marknadsföring för ert eget varumärke om det syns i bild.

I vår kurskatalog kan du få inspiration på bildmotiv vi kan behöva. Du kan ladda ner den som pdf-fil här.
Även till våra publikationer behöver vi bilder och stort behov till publikationer om bland annat fjärrvärme.

Förslag på motiv Fjärrvärme:
• Fjärrvärmecentraler: både större och mindre, arbete med central
• Bränsle: biobränsle, avfall, transport, brännare, kvarnar
• Pumpar: pumpbyggnad, rörsystem
• Produktion: förbränning i pannan, arbete med anläggningen; panna, rökgasrening, turbin, bränslehantering
• Avfallsbunker och kran: kran lyfter och blandar avfallet
• Kontrollrum
• Restvärme: rör och industrin där värmen uppstår
• Distributionsledning: förläggning i mark, kulvert, tunnel
• Kammare
• Energimätare

Vi behöver också bilder från elnätsverksamheterna. Särskilt bilder på personer som utför olika arbetsuppgifter; t.ex. vid montering, röjning, kabelläggning, stolpklättring, underhåll av ledning och så vidare.

Ett annat område är elproduktion. Särskilt bilder som inkluderar personer. Kanske när någon utför underhåll på ett vindkraftverk eller infrån ett vattenkraftverk?

Beskriv gärna fotot med några ord, till exempel var du tog den och vad bilden föreställer (verksamhetsområde). Du döper bildfilen "fornamn-efternamn-foretag-bildnummer" (om du lämnar fler foton).

Skicka in foton till
anna.lejestrand@energiforetagen.se
OBS! Glöm inte uppge ditt namn, företagsnamn, telefonnummer och e-postadress.

Villkor

1. Genom att bidra med foto lämnas samtycke för Energiföretagen Sverige en obegränsad rätt att använda fotot/fotona i:

  • marknadsföring av konferenser och kurser via nyhetsbrev samt övrigt marknadsföringsmaterial
  • publicering på Energiföretagen Sveriges webbplats och i sociala kanaler
  • införande i Energiföretagen Sveriges publikationer och rapporter
  • införande i Tidningen Energi som ges ut av Energiföretagen Sverige

2. Genom att bidra med foto bekräftar fotografen att den är upphovsman till bilderna och därmed har full rätt att använda bilderna. Fotografen bekräftar även att fotot inte är bunden till tredje part; i synnerhet att alla identifierbara personer som är avbildade är överens med det angivna användandet och att tredje mans rättigheter inte kränks av dessa användningsområden. Fotografen ansvarar för kontakt med eventuella personer på fotot och bekräftar genom sitt bidrag att Energiföretagen Sverige är fri från anspråk från tredje part.

OBS! Tänk på att eventuell person på bild måste godkänna att fotografiet kan komma att användas enligt punkt 1 ovan.

Som fotograf är du ansvarig att teckna samtycke med person som är identifierbar på fotot. Muntlig samtycke gäller men kan vara svårt att hävda om tvist uppstår. Bästa val är att spela in samtycket eller använda blankett om samtycke.

3. Fotografen samtycker till att dennes namn nämns som upphovsman.
4. Inga avgifter och ingen ersättning kommer att betalas för att publicera foton enligt publiceringsvillkoren i punkt 1.