Rubrik och ingress till innehållet på sidan

För dig som medlem

Huvudinnehåll

Här finns våra erbjudanden för dig som är medlem. Till exempel juridiskt stöd, regional verksamhet, rådsverksamhet samt nyheter om basservice, analys av omvärldshändelser, aktuellt i politiken, tolkning av nya regelverk och stöd för att höja kompetensen på alla nivåer.

Medlemsnyheter

Här hittar du nyheter som främst är till nytta för dig som arbetar på något av Energiföretagen Sveriges medlemsföretag. Men de kan förstås även vara intressanta för di...

Läs mer

Nyheter

Tillsammans med våra medlemmar driver Energiföretagen Sverige förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning...

Läs mer