Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Remiss av Ei:s rapport om förutsättningarna för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet

Huvudinnehåll

Att skapa förutsättningar för en mer flexibel efterfrågan står högt på den europeiska agendan. I juni 2015 fick Energimarknadsinspektionen (Ei) regeringens uppdrag att närmare studera efterfrågeflexibiliteten i det svenska elsystemet. Syftet med uppdraget är att föreslå åtgärder för att underlätta och påskynda utvecklingen mot en större effektivitet på elmarknaden genom en ökad efterfrågeflexibilitet. I den här rapporten presenteras åtgärder som, genom att leda till ökad effektivitet på elmarknaden, kommer att bidra till stor samhällsekonomisk nytta.

Synpunkter på remissen skickas till Catherine Lillo senast 31 mars. Svaret ska vara Miljö- och energidepartementet tillhanda den 21 april.

Remissunderlag ( ny sida öppnas på regeringens webbplats)