Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Naturvårdsverket som tillståndsmyndighet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

Huvudinnehåll

Enligt 2 § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter är länsstyrelsen tillståndsmyndighet för prövning av frågor om tillstånd till utsläpp av växthusgaser. Naturvårdsverket är enligt samma förordning tillsynsmyndighet. Den nuvarande uppdelningen med länsstyrelsen som tillståndsmyndighet och Naturvårdsverket som tillsynsmyndighet är till stor del ineffektiv. Organisationen leder bland annat till ett omfattande dubbelarbete för myndigheterna och till brister i effektiviteten i handelssystemets övervakning. Miljö- och energidepartementet föreslår därför att Naturvårdsverket övertar rollen som tillståndsmyndighet för EU:s handelssystem.

Synpunkter på remissen skickas till Sara Emanuelsson och departementet vill ha svaret senast 4 augusti.

Remissunderlaget (ny sida öppnas på regeringskansliets webbplats)

Miljö- och energidepartementets dnr: M2017/01143/Kl

Energiföretagen Sveriges dnr: 024/2017