Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Allmänna avtalsvillkor el

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Målet med de allmänna avtalsvillkoren är att underlätta för Energiföretagens medlemsföretag och deras kunder. Genom att använda branschgemensamma villkor blir det enklare och tydligare för kunden eftersom samma regler gäller oavsett företag och företagen kan förhoppningsvis spara både tid och pengar.

Energiföretagen Sverige och Konsumentverket har kommit överens om allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument (EL 2012 K), för anslutning och överföring av el till konsument (NÄT 2012 K), samt särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument. Villkoren har reviderats år 2015 med tillägget (rev) och tillämpas från och med den 1 juli 2015.

Vid förändringar i de allmänna avtalsvillkoren gäller att konsumenter ska underrättas om ändringarna två månader i förväg, genom ett särskilt meddelande.

Villkoren rörande näringsidkare respektive högspänning har också reviderats och finns i följande varianter.

  • för försäljning av el som används i näringsverksamhet och annan likartad verksamhet, EL 2012 N (rev)
  • för anslutning och överföring vid näringsverksamhet och annan likartad verksamhet, NÄT 2012 N (rev)
  • för anslutning av högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådan anläggning, NÄT 2012 H (rev)
  • särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhandelsföretag till näringsidkare

Konsoliderade villkor finns till försäljning i Energiföretagens webbshop.

För dig som medlem (inloggning krävs).

Kontakta mig om du vill veta mer

Louise Marcelius

Jurist
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 28 27
E-post: louise.marcelius@energiforetagen.se