Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Rådsverksamhet

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sveriges råd bidrar till att utveckla vår verksamhet, så att den på bästa sätt kan stärka våra medlemsföretag i deras arbete. I råden finns representanter från olika medlemsföretag, som i denna roll bidrar till branschens utveckling inom respektive område.

Syftet med råden är att få en effektiv medlemsdialog i frågor som rör medlemsföretagens huvudsakliga verksamheter. Råden är rådgivande till vd och kansliet och vd tillsätter ledamöter i råden och ordförande för respektive råd. Rådsstrukturen utvärderas och fastställas regelbundet av styrelsen.

Arbetsordning för Energiföretagen Sveriges råd

Energiföretagen Sverige har från 1 januari 2017 åtta råd

  • Klimat- och energipolitik, energisystem & energiförsörjning
  • Tillförsel, produktion & råkraftmarknad
  • Eldistribution & nätmarknad
  • Värme- och kyldistribution
  • Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
  • Strategisk kommunikation
  • Slutkundsmarknad el
  • Värme- och kylmarknaden

Sammansättningen i råden för 2017 kan du se här (pdf). (uppdaterad 170223)

Kontakta mig om du vill veta mer

Karima Björk

Enhetschef
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 27 38
E-post: karima.bjork@energiforetagen.se