Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Regional verksamhet

Publicerat av: Karima Björk ·

Huvudinnehåll

Den regionala verksamheten ger dig som medlem goda möjligheter att ha en nära kontakt med Energiföretagen Sverige och med andra medlemsföretag i regionen. Energiföretagen ordnar många möten och konferenser regionalt, allt ifrån rådslag i olika frågor, till större regionmöten vår och höst. I varje region har Energiföretagen en regionchef och det finns också en regional styrgrupp.

Våra regionala kontor och regionchefer

Regionalt kalendarium

Mer information, för dig som medlem (kräver inlogg):

  • Region-nytt
  • Dokumentation från regionala aktiviteter
  • Arbetsrum Elsamverkansledning

Viktig regional förankring 

Regionkontoren är en viktig kontaktyta för Energiföretagen Sveriges cirka 400 medlemsföretag. Den regionala verksamheten omfattar medlemsservice, medlemskommunikation och regionalt påverkansarbete. Mycket av vår utbildningsverksamhet sker också regionalt och lokalt.

En viktig uppgift är att skapa arenor för diskussion och samråd och att säkerställa att medlemmarnas inspel tas om hand i branschföreningen. Den regionala verksamheten ska förankra Energiföretagens arbete hos medlemmarna, men också bidra till att Energiföretagens och branschens budskap kring prioriterade frågor förs ut till olika externa målgrupper.

Fyra regionala nätverk

Den regionala verksamheten utgår från fyra regionala nätverk; Nord, Mitt, Väst och Syd. En regionchef finns dedikerad till varje regionalt nätverk, liksom en person till stöd i den regionala servicen.

Varje regionalt nätverk utser en regional styrgrupp som har särskilt ansvar för att den regionala verksamheten bedrivs i linje med medlemmarnas behov och önskemål. Gruppen svarar för att medlemsdialogen upprätthålls och utvecklas, liksom att Energiföretagens vd och styrelsen får del av det regionala nätverkets uppfattning i olika frågor. Regionala styrgruppen är ett forum för förankring av föreningens positioner samt kan vara rådgivande till styrelsen, vd och/eller enskilda handläggare på kansliet.

Kontakta mig om du vill veta mer

Karima Björk

Karima Björk

Enhetschef
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 27 38
E-post: karima.bjork@energiforetagen.se