Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Regional verksamhet

Publicerat av: Karima Björk ·

Huvudinnehåll

Den regionala verksamheten ger dig som medlem goda möjligheter att ha en nära kontakt med Energiföretagen Sverige och med andra medlemsföretag i regionen. Energiföretagen ordnar många möten och konferenser regionalt, som komplement till den nationella verksamheten. Allt ifrån rådslag i olika frågor, till större regionmöten vår och höst. I varje region finns också regional styrgrupp.

Regionkontoren är en viktig kontaktyta för Energiföretagen Sveriges cirka 400 medlemsföretag. Regionmedarbetarna är organisationens "ögon" och "öron" ute i landet i den dagliga verksamheten. Mycket av vår utbildningsverksamhet sker också regionalt och lokalt. Regionerna erbjuder många möjligheter till nätverksbyggande för medlemsföretagens representanter.

Våra regionala kontor

Regionalt kalendarium

Regionala styrgrupper

Regionernas roll i Elsamverkan

Kontakta mig om du vill veta mer

Karima Björk

Enhetschef på enheten Medlemsdialog och juridik
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 27 38
E-post: karima.bjork@energiforetagen.se