Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kompetensförsörjning - regionalt arbete

Huvudinnehåll

Vi är många som arbetar i energibranschen idag, men vi behöver bli fler! Energiföretagen Sverige arbetar aktivt för att det ska finnas relevanta utbildningar som leder till olika typer av jobb i energibranschen, men också för att öka energibranschens attraktionskraft hos unga studerande och arbetssökande.

Energibranschen och hela energisystemet är inne i ett förändringsskede. Klimatfrågan sätter agendan och nya tekniker och affärsmodeller växer fram. Rekryteringsfrågan står därför högt på vår agenda, dels för att vi har behov av helt nya typer av kompetenser, men också för att vi har stora pensionsavgångar att vänta framöver.

Energiföretagen arbetar sedan länge med kompetensförsörjningsfrågan tillsammans med våra medlemsföretag, inte minst regionalt och lokalt.

Läs mer om Energiföretagens och medlemsföretagens arbete med kompetensförsörjning.

Regionala branschrekryteringsnätverk

Inom varje av Energiföretagen Sveriges fyra regionala nätverk (regioner) finns branschrekryteringsnätverk där representanter för medlemsföretag som jobbar med eller är intresserade av rekryterings- och kompetensförsörjningsfrågor träffas regelbundet.

Syftet med nätverken är att skapa plattformar för samtal och vidareutveckling av frågeställningar och idéer tillsammans med branschkollegor. Vid nätverksträffarna delas erfarenheter om hur man jobbar mot exempelvis grund -och gymnasieskolor för att väcka teknikintresse bland eleverna. Man delar också erfarenheter och tips om hur man skapar sommarjobb, praktik och exjobbsplatser och hur man handleder.

Nätverken är en förlängning och ett stöd till Energiföretagens Råd för Kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Är du intresserad av att delta i något av de regionala branschrekryteringsnätverken går det bra att kontakta ditt regionkontor.