Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Elsamverkan - regionalt arbete

Huvudinnehåll

Våra regionchefer har ett viktigt ansvar i organisationen Elsamverkan. En frivilligorganisation där Sveriges elnätsföretag, tillsammans med myndigheten Svenska kraftnät, hjälps åt vid större störningar i elförsörjningen - med personal och materiel - för att säkerställa att kunderna får sin el tillbaka snabbast möjligast.

Energiföretagen Sveriges regionchefer har en viktig roll i elsamverkansledning som administratörer vid en skarp händelse. Uppgiften är då bland annat att föra protokoll vid ledningens möten samt samordna och att se till att övergripande information finns uppdaterad i SUSIE gällande störningsläg och reparationsprognoser. Läs mer om energibranschens Elsamverkansarbete.