Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Forskning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige arbetar för att påverka i viktiga energiforskningsfrågor. Branschorganisationen bedriver ingen egen forskning, utan denna del av verksamheten sker inom Energiforsk som ägs till femtio procent.

Nyhet: Kommentar till energiforskningspropositionen.

Energiforsk är ett icke vinstutdelande aktiebolag som ägs av Energiföretagen Sverige (50%), samt Svenska kraftnät, Energigas Sverige och Swedegas.

Artikel: Energiforsks konferens pekar ut goda möjligheter att bli ledande inom kärnkraftsmateriel

Artikel: Energiforsk förklarar och förenklar om fjärde generationens kärnkraft.

Kontakta mig om du vill veta mer

Cecilia Kellberg

Ansvarig EU- och forskningssamordning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 84
E-post: cecilia.kellberg@energiforetagen.se