Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Tävlingsvillkor #minfjärrvärmedag

Publicerat av: Solveig Vedin ·

Huvudinnehåll

Tävlingsvillkor

1. Genom att delta i tävlingen beviljar deltagare Energiföretagen Sverige en obegränsad rätt att använda fotot/fotona i:

- marknadsföring av konferenser och kurser via nyhetsbrev samt övrigt marknadsföringsmaterial,
- publicering på Energiföretagen Sveriges webbplats och i sociala kanaler
- införande i Energiföretagen Sveriges publikationer och rapporter
- införande i Tidningen Energi som ges ut av Energiföretagen Sverige

2. Genom att delta bekräftar deltagare att den är upphovsman till bilderna och därmed har full rätt att använda bilderna. Deltagare bekräftar även att tävlingsbidraget/n inte är bunden till tredje part; i synnerhet att alla identifierbara personer som är avbildade är överens med det angivna användandet och att tredje mans rättigheter inte kränks av dessa användningsområden. Den tävlande ansvarar för kontakt med eventuella personer på fotot och bekräftar genom sitt deltagande att Energiföretagen Sverige är fri från anspråk från tredje part.

OBS! Tänk på att eventuell person på bild måste godkänna att bilden är med i tävlingen och kan komma att användas enligt punkt 1 ovan.

Här kan du ladda ner blankett om samtycke som du som fotograf är ansvarig att teckna med person som är identifierbar person på bild.

3. Deltagare i fototävlingen samtycker till att dennes namn nämns som upphovsman.

4. Inga avgifter och ingen ersättning kommer att betalas för att publicera foton enligt publiceringsvillkoren i punkt 1.

5. Genom att skicka in bilder, samtycker deltagare i Energiföretagen fototävling #minfjärrvärmedag till villkoren. Beslutet är slutgiltigt och kan inte överklagas.

 

Kontakt

Solveig Vedin

Marknadsförare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 27 24
E-post: solveig.vedin@energiforetagen.se