Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Dokumentation

Huvudinnehåll

Fjärrvärmedagarna 25-26 april 207

Tisdag 25 april

Välkomna till Göteborg!
Alf Engqvist, Göteborg Energi AB

Omvärldsspaning
Bosse Andersson, Energiföretagen Sverige

Utblick Europa
Daniel Wennick, Energiföretagen Sverige

Utblick Europa
Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige

På väg mot lägre temperaturer och fjärde generationens fjärrvärme
Sven Werner, Högskolan i Halmstad

Kund+Energiföretagen=sant
Therese Rydstedt, SABO

Värmemarknaden i förändring
Kjerstin Ludvig, Profu

Hur vi tar hand om våra prylar är avgörande för lönsamheten
John Johnsson, Profu

Stockholm data parks
Peter Sivengård, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad

Fjärrvärmens risker, sårbarhet och hot
Daniel Lundqvist, Energimyndigheten

Onsdag 26 april


Parallella sessioner
Session 1

Win Win för både kund och energibolag
Jan Olofzon, Alingsås Energi AB och Ing-Marie Odegren, Alingsåshem SABO

Geoenergi+Fjärrvärme=sant?
Johan Barth, Geotec

Storskalig styrning av fjärrvärm - ett fjärrsynsprojekt
Tommy Rosén, Linköpings Universitet

Session 2
Gamification - Engagemang och motivation för effektivare fjärrvärmeproduktion
Malin Rosengren, Sigholm

Tydlig och säker IT-infrastruktur möjliggör integration och samverkan
Peter Wikman, Norrenergi AB

Standardiserade informationsflöden för ökad operativ effektiviet!
Lars Simonsson och Johan von Reedtz, Gridbiz

Gemensamt pass
Hur väl rustade är vi för cyberattacker?
Ronnie Wallén, AIG

Bekvämt för kunden, uppgraderat serviceerbjudande och sänkta returtemperaturer
Björn Berg, Ngenic och Joel Pettersson, Sandviken Energi AB

Ökat resursutnyttjande av askor - från ord till handling
Monica Lövström, Energiföretagen Sverige

Göteborg växer med ett Halmstad - hur hänger vi med?
Björn Gustafsson, Göteborg Energi AB

Vad händer med Fjärrsyn?
Fredrik Martinsson, Energiforsk