Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Årets energiuppsats

Publicerat av: Ulrica Nordemar ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige bjuder in studenter vid svenska universitet och högskolor till tävlingen Årets energiuppsats. Tävlingen syftar till att uppmuntra och stimulera studenter att ställa och söka svar på forskningsproblem som är angelägna för energibranschen.

Priset delas ut i två kategorier: bästa uppsats i naturvetenskap och teknik och bästa uppsats i samhällsvetenskap och ekonomi. Uppsatsen ska vara på kandidat- , magister- eller masternivå och godkänd under 2016. Prissumman är på 20 000 kr i vardera kategorin. Om uppsatsen har flera författare delar de lika på prissumman.

En jury med namnkunniga personer från branschen utser en vinnare i varje kategori baserat på hur väl arbetet behandlar tävlingens tema. Utdelning av priset sker på Energiföretagen Sveriges årskonferens i Stockholm 13-14 mars 2017.

Temat för tävlingen är energibranschens utmaningar. Branschen står inför många utmaningar, men några av de mest väsentliga är:

  • att stärka förtroendet för branschen bland kunder och andra centrala intressenter
  • att arbeta för konkurrensneutrala och långsiktig förutsägbara regelverk
  • att säkerställa hållbarheten i verksamheten särskilt i förhållande till klimatet
  • att formulera och genomföra lösningar på effektfrågan
  • att säkerställa de ekonomiska förutsättningarna för investeringar
  • att utveckla energiföretagens funktion för energieffektiviseringen
  • att säkerställa försörjningstryggheten
  • att utveckla gemensamma ställningstaganden kring den fortsatta integrationen av de nordiska och europeiska energisystemen

Ansökan ska innehålla
1.    Uppsatsen
2.    Avskrift av betyget
3.    Utlåtande (motivering) från handledaren
4.    Kontaktuppgifter till författaren och handledaren

Ansökan stängdes 5 december 2016, men öppnar igen för nästa omgång i november 2017.