Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Qraftsamling

Publicerat av: Lisa Hjelm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sveriges förändrings- och ledarutvecklingsprogram för en mer attraktiv energibransch heter Qraftsamling.

Qraftsamling är ett årslångt program för att stödja företag i energibranschen som vill arbeta systematiskt för jämställdhet. Ett gyllene tillfälle att konkretisera de egna ambitionerna för jämställdhet, få verktyg för detta och inspireras av hur andra företag arbetar.

Genom ett konsekvent jämställdhetsarbete ökar man företagets förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, både kvinnor och män. Genom att sprida uppnådda resultat och goda exempel stärker man inte bara det egna varumärket, utan hela branschens position. Qraftsamling verkar alltså på tre nivåer; bransch-, företags- och individnivå.

Vi behöver bli mer medvetna och prata mer om jämställdhets- och mångfaldsfrågor för att kunna göra bestående förändringar. Det är en väldigt viktig framtidsfråga att skapa en mer attraktiv bransch för alla.
  • Målet med Qraftsamling är att öka andelen kvinnliga chefer i energibranschen, men det är även ett kraftfullt ledarutvecklingsprogram för erfarna kvinnliga chefer.
  • Qraftsamling är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnliga chefer, första linjens eller högre, med vilja och potential att utvecklas vidare.
  • Qraftsamling är även ett förändringsprogram för ledning och styrelse i energiföretag.

 

logotype qraftsamling

Värdföretag 2016/2017

logo jämtkraft mälarenergi vattenfall

Vill ni vara med i Qraftsamling 2017/2018? Välkommen med din anmälan via detta formulär.

Hur fungerar Qraftsamling?