Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Stärk etableringen av nyanlända

Publicerat av: Ulrica Nordemar ·

Huvudinnehåll

Branschens stora rekryteringsbehov skulle kunna lindras om vi hittade vägar att rekrytera nyanlända med rätt kompetens.

Energibranschen står inför ett tydligt rekryteringsbehov de kommande åren. Samtidigt har rekordmånga invandrat till Sverige. Många av dessa har rätt kompetens och erfarenhet för att kunna vara aktuella för anställningar inom energibranschen, samtidigt som det redan nu finns exempel på satsningar kring målgruppsanpassad rekrytering som varit mycket framgångsrika.

Parterna bakom detta arbetar därför i nuläget med att utveckla en matchningsmodell för energibranschen. I detta finns mycket att vinna, inte bara för företag inom energibranschen, utan också för individen och samhället i stort.

Ta hjälp av vår checklista när du ska ta in en praktikant.

Kravprofilsmall (docx)

Exempel på mall för självskattning (på engelska)

Mall för Yrkeskompetensbedömning (pdf)

Faktablad (pdf) för Yrkeskompetensbedömning

Frågor och svar (pdf) från Arbetsförmedlingen om bl.a. snabbspår, yrkeskompetenbedömning, ersättningsnivåer och SFI

Är du medlem i KFS?
deras hemsida finns massor av information till din hjälp!

Kontakta mig om du vill veta mer

Ulrica Nordemar

Ansvarig kompetensförsörjning
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 45
E-post: ulrica.nordemar@energiforetagen.se