Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Utbildningar till energijobben och stöd till dig som undervisar

Publicerat av: Ulrica Nordemar ·

Huvudinnehåll

Ta del av vårt informationsmaterial om energi, energibranschen, yrkesroller och olika utbildningsvägar som leder hit. Läs intervjuer med unga som hittat sina drömjobb i energibranschen, och läs vår senaste kompetensbehovsanalys som visar hur medlemmarnas rekryterings- och kompetensförsörjningsbehov ser ut.

Stöd för dig som anordnar utbildning på yrkeshögskola

Branschinitativ och projekt

  • Amanda undrar över el inspiration och kunskap om el för barn i  förskoleåldern
  • Energi- och teknikföreläsningar som ger elever på högstadiet och gymnasiet kunskap om utbildningarna och yrkena som leder till energijobb
  • Future City är en tävling för årskurs 6–9 som handlar om att bygga framtidens stad
  • Energijobben är en samling intervjuer med unga medarbetare som hittar sitt drömjobb finns i energibranschen
  • Elfakta är en faktabank och kunskapskälla för elområdet
  • Industrin tar matchen berättar om framgångar och möjligheter för Sverige
  • Nya Teknikboken är en läroplansanpassad bok för högstadiet med koppling till arbetsliv

Läromedel och lektionsmaterial

Tips på var du hittar vårt kostnadsfria material

  • Utbudet.se – lektions- och informationsmaterial
  • Lektion.se – idébank med lektionstips av lärare för lärare
  • Syv.nu – information och inspiration för studie- och yrkesvägledning

Elsajten

En sajt som handlar om el? Varför då?

Läs mer

#lysandeenergi

Ett strålande ämnesövergripande lektionsmaterial för åk 8-9 i fysik, svenska och bild, som syftar till att stimulera elevers intresse och engagemang för framtidens...

Läs mer

Distansutbildning till elkraftsingenjör

2011 startade en unik högskoleingenjörsutbildning med inriktning på elkraft. Utbildningen är ett samarbete mellan Umeå universitet, Luleå tekniska universitet,...

Läs mer