Rubrik och ingress till innehållet på sidan

1. Elmarknaden och risk

Kurs

Del av utbildningspaket: Certifierad Elhandlare

Huvudinnehåll

Kom in i matchen! Denna introduktion, 1. Elmarknaden och risk, ger en övergripande bild över hur elmarknaden fungerar och passar alla yrkesroller i energibranschen.

Efter kursen har du en bra bild av den nordiska kraftmarknaden, avregleringens påverkan, legala förutsättningar, riskanalyser och ansvarsområden.

Här kan du ladda ner lathundar/ ordlistor att använda på kurs. Övrig dokumentation skickas ut med kallelse till kursen.

Ladda ner lathund som pdf

Kontakt

Maria Nyström

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 31
E-post: maria.nystrom@energiforetagen.se

Helena Larsson

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 86
E-post: helena.larsson@energiforetagen.se